Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΥΝΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ.

Την εμπορευματοποίηση χιλιάδων στρεμμάτων γης σε βάρος της δημόσιας - λαϊκής περιουσίας καταγγέλλει το ΚΚΕ, με Ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές του Κόμματος Γιώργος Μαρίνος, Διαμάντω Μανωλάκου, Γιάννης Πρωτούληςκαι Νίκος Καραθανασόπουλος.
την Ερώτηση, που απευθύνεται προς τους υπουργούς Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανάμεσα στα άλλα τονίζεται:
«Με την παρούσα Ερώτησή μας επανερχόμαστε για τέταρτη φορά στις σκανδαλώδεις "επιχειρηματικές δραστηριότητες" που αναπτύσσουν, σε βάρος της δημόσιας - λαϊκής περιουσίας, σε συνεργασία με μεγάλο επιχειρηματικό όμιλο "ApolloCapitalGroup", οι εκπρόσωποι του "Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου", της Μητρόπολης Υδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος και Τροιζηνίας. Οι πιο πάνω εκπρόσωποι, επικαλούμενοι διάφορα έγγραφα Τούρκων σουλτάνων, χωρίς νομική εγκυρότητα και ισχύ που δεν προκύπτει καν ότι αφορούν τη συγκεκριμένη έκταση, ισχυρίζονται ότι ο Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου, της Μητρόπολης Υδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος και Τροιζηνίας έχει στην κυριότητά του έκταση 32.148 στρεμμάτων στη θέση Θερμησία Ερμιονίδας, η οποία ορίζεται από κορυφογραμμές βουνών, οροπέδια και εκτείνεται μέχρι τη θάλασσα. Η έκταση αυτή διασχίζεται από ποτάμια και ρέματα, περιλαμβάνει καλλιεργούμενες εκτάσεις, περιβόλια, ελαιώνες, βουνά, δάση και δασώδεις εκτάσεις, δημόσιους δρόμους (όπως η επαρχιακή οδός Ερμιονίδας - Γαλατά), αποβάθρες, ακόμη και τον αιγιαλό.
Με την υπ' αριθ. 2/30-11-07 Διακήρυξη Εκμίσθωσης με ανοικτή "πλειοδοτική δημοπρασία επενδύσεως διά συνδυασμού μακροχρονίου μισθώσεως με πρόβλεψη πωλήσεως μέρους αυτού", που πραγματοποιήθηκε στις 6-4-2008, ο πιο πάνω Ναός (με την έγκριση βέβαια της άνω Μητρόπολης, η οποία προφανώς κινεί την διαδικασία) δημοπράτησε τμήμα της πιο πάνω έκτασης 23.000 στρεμμάτων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται δάση, βουνά, λίμνη, ποταμοί, ρέματα και αιγιαλός.
Τιμή εκκίνησης για τη μίσθωση της πιο πάνω έκτασης ορίστηκε με την πιο πάνω διακήρυξη εκμίσθωσης, για το πρώτο μισθωτικό έτος, το ποσό των 3,50 ευρώ ανά στρέμμα και συνολικά το ποσό των 80.500 ευρώ. Στη δημοπρασία της 6-4-2008 πλειοδότησε η εταιρεία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΗΣ ΑΕ", που προσέφερε τελικό ποσό 150.2014,25 ευρώ. Ομως, την επομένη εμφανίσθηκε άλλη εταιρεία, η "TRINITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" που προσέφερε μίσθωμα 10% περισσότερο, 165.224,67 ευρώ και ακολούθησε επαναληπτική δημοπρασία στις 13-4-2008. Κατά περίεργο τρόπο στην επαναληπτική δημοπρασία εμφανίστηκε η εταιρεία "HydraMareDΑ.Ε.", του ομίλου ApolloCapitalGroup, που προσέφερε σχεδόν ένα εκατομμύριο (999.946,60) ευρώ! Ετσι, καταρτίστηκε μεταξύ του ναού και της παραπάνω εταιρείας η από 2-6-2008 Σύμβαση Μίσθωσης της πιο πάνω έκτασης για χρονικό διάστημα 30 ετών με πρόβλεψη παράτασής της για άλλα 30 χρόνια, συνολικά δηλαδή για 60 χρόνια.
Στην ίδια πιο πάνω Διακήρυξη προς δημοπράτηση περιλαμβάνεται και πρόβλεψη πωλήσεως επιπλέον έκτασης παραθαλάσσιου "φιλέτου" 109 στρεμμάτων (η οποία κατά την απόλυτη κρίση του Ναού μπορεί να αυξηθεί μέχρι 1.000 στρέμματα), νοτίως της επαρχιακής οδού Ερμιονίδας - Γαλατά εκτεινόμενη μέχρι τη θάλασσα. Για την εκποίηση του τμήματος αυτού, το οποίο σημειωτέον είναι μισθωμένο με βάση την παραπάνω δημοπράτηση στην "HydraMareDΑ.Ε.", ο Ναός προχώρησε σε Δημοπρασία Εκποίησης, στις 7-2-2010, με την από 23-11-2009 Διακήρυξή του, με την οποία όρισε ελάχιστο τίμημα της πώλησης το ποσό των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο αγοραστής θα αναλάβει και τη διαμόρφωση του λιμένα που περιλαμβάνεται στην παραπάνω έκταση και θα έχει δικαίωμα ανοικοδόμησης στην πωλούμενη έκταση.
Επειτα από την από 18-2-2010 Αίτηση της εταιρείας "HydraMareDΑ.Ε.", συμφωνήθηκε με τον Ναό να περιοριστεί η έκταση της μίσθωσης από τα 23.000 σε έκταση εμβαδού στα 2.764,885,84 στρέμματα και να περιοριστεί και το ετήσιο μίσθωμα στο ποσό των 122.088,88 ευρώ. Ετσι, με προφανή καταστρατήγηση του νόμου, χωρίς δημοπρασία, το εξωπραγματικό μίσθωμα του ενός εκατομμυρίου κατέληξε τελικά σε 122.000 ευρώ, κατώτερο δηλαδή από αυτό που είχε προσφερθεί στην πρώτη δημοπρασία της 6-4-2008.
Με το από 1-2-2010 Συμφωνητικό ο ναός εκχώρησε στη μισθώτρια εταιρεία όλα τα μισθωτικά δικαιώματά του (και το δικαίωμα είσπραξης μισθώματος) από τις μισθώσεις διαφόρων εκτάσεων σε 27 καλλιεργητές της περιοχής, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι μικροί αγρότες, ενώ το σύνολο των μισθωμάτων που κατέβαλαν στο Ναό και τώρα στην "HydraMareDΑ.Ε." ανέρχεται σε 36.097,51 ευρώ. Ταυτόχρονα, με το από 1-2-2010 συμφωνητικό ο Ναός μίσθωσε στην "HydraMareDΑ.Ε." τις παραπάνω εκτάσεις που μέχρι τώρα μισθώνουν οι πιο πάνω 27 καλλιεργητές, με την αίρεση της λύσης των μισθώσεων αυτών με τους μέχρι τώρα μισθωτές - καλλιεργητές τους. Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι του "Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου" και η πιο πάνω εταιρεία κατήγγειλαν όλες τις πιο πάνω μισθώσεις, χρησιμοποιώντας διάφορα επιχειρήματα (μη καταβολή μισθωμάτων, κακή χρήση, λήξη του χρόνου μίσθωσης), έτσι ώστε να διώξουν τους καλλιεργητές και οι εκτάσεις αυτές να περιέλθουν στα χέρια της εταιρείας.
Οι προκλητικές "μπίζνες" που έχουν στήσει οι εκπρόσωποι του "Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου" και της Μητρόπολης Υδρας, πάνω στη δημόσια περιουσία - "φιλέτο" που εκτείνεται από τον αιγιαλό μέχρι τις παρυφές των βουνών απέναντι από την Υδρα, αποτελούν σοβαρό σκάνδαλο καταπάτησης και εμπορευματοποίησης απέραντης έκτασης, αιγιαλού, ποταμιών, δασών, λιμνών, βουνών, που αποτελούν λαϊκή περιουσία. Οι "ιερές μπίζνες" του "Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου" και της Μητρόπολης Υδρας, των εκπροσώπων και μονοπωλιακού ομίλου πραγματοποιούνται με την κάλυψη τόσο της προηγούμενης κυβέρνησης της ΝΔ, όσο και της σημερινής του ΠΑΣΟΚ που συστηματικά αρνήθηκαν και αρνούνται να προστατεύσουν τη δημόσια περιουσία, η οποία αντί να χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, την αγροτική, γενικότερα την οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της περιοχής μετατρέπεται σε χρυσωρυχείο κερδών για το κεφάλαιο και την εκκλησία. Οι διαδοχικές κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ σκόπιμα, προκειμένου να δημιουργήσουν τετελεσμένα για να ξεπουληθεί η δημόσια περιουσία, αρνούνται να πάρουν μέτρα για την κατοχύρωση και την προστασία της, με ψεύτικα και ανυπόστατα προσχήματα, δήθεν λόγω έλλειψης προσωπικού στην Κτηματική Υπηρεσία Αργολίδας, παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες και Επερωτήσεις του ΚΚΕ, αγροτών, κατοίκων και φορέων της περιοχής, οι οποίοι ήδη έχουν προσφύγει στην Εισαγγελία Ναυπλίου.
Υστερα από τα παραπάνω ερωτώνται οι κ. υπουργοί:
Ποια μέτρα πρόκειται να πάρει το Ελληνικό Δημόσιο για να αποτρέψει την καταπάτηση από τους εκπροσώπους του "Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου" και την "HydraMareDΑ.Ε." της τεράστιας αυτής δημόσιας έκτασης, να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου σ' αυτή, να αποκτήσει την κατοχή της και να εξασφαλίσει τη δημόσια χρήση της και να περιέλθει αυτή στην κατοχή του Δημοσίου;
Θεωρούν έγκυρη την παραπάνω εκμίσθωση δημόσιας έκτασης, δασών, βουνών και δασικών εκτάσεων και μάλιστα για 60 χρόνια;
Θεωρούν τη διαδικασία με την οποία εκμισθώθηκε η έκταση αυτή σύμφωνη με το νόμο;
Προτίθενται να προβούν σε έρευνα για τις συνθήκες και τις διαδικασίες κάτω από τις οποίες παραχωρήθηκε η έκταση αυτή στους ιδιώτες επιχειρηματίες;
Σε τι μέτρα πρόκειται να προβούν ώστε να προστατευθούν οι φτωχοί καλλιεργητές, αγρότες και κτηνοτρόφοι που διώκονται από τη γη που καλλιεργούν επί δεκαετίες;
Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβούν ώστε να προστατεύσουν τα βουνά, τις λίμνες, τα δάση, δασώδεις εκτάσεις, δημόσιες οδούς, ακόμη και πράγματα εκτός συναλλαγής, όπως ο αιγιαλός, που περιλαμβάνονται στην παραπάνω έκταση;».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου