Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018

Αυγιανής παραλήρημα οπορτουνισμού και αντικομμουνισμού

«Τα κίτρινα γιλέκα νίκησαν», πανηγυρίζει η κυριακάτικη «Αυγή», επειδή «ο Πρόεδρος της χώρας υποχρεώθηκε να ακούσει τα αιτήματά τους». Μόνο που ο Μακρόν παρουσίασε στους διαδηλωτές «φύκια για μεταξωτές κορδέλες», όπως «αυξήσεις» - ψίχουλα στον κατώτερο μισθό, χρηματοδοτούμενες μάλιστα από τον κρατικό προϋπολογισμό, που σημαίνει ότι επιβαρύνουν το λαό και όχι την εργοδοσία. Τα ίδια πάνω - κάτω εξαγγέλλει και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στην Ελλάδα, βαφτίζοντας «παροχές για τη στήριξη των πιο αδύναμων» την επιδότηση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό και τις φοροαπαλλαγές στην εργοδοσία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η πλειοψηφία όσων διαδήλωναν τις προηγούμενες μέρες στη Γαλλία απέρριψε ως κοροϊδία τα μέτρα Μακρόν, που συνοδεύτηκαν με άγρια καταστολή και κλιμάκωση της τρομολαγνείας, μετά την επίθεση στο Στρασβούργο.

Αλήθειες και ψέματα για τον Στάλιν: Συνέντευξη με τον καθηγητή Grover Furr

Συ­νέ­ντευ­ξη – Επι­μέ­λεια: Νίκος Μότ­τας //
Με την ευ­και­ρία της συ­μπλή­ρω­σης 140 χρό­νων από τη γέν­νη­ση του Ιωσήφ. Β. Στά­λιν μι­λή­σα­με με τον Grover Furr, κα­θη­γη­τή στο Πα­νε­πι­στή­μιο Montclair του Νιού Τζέρ­σι, γνω­στό για τις με­λέ­τες και το συγ­γρα­φι­κό του έργο πάνω στην ιστο­ρία της Σο­βιε­τι­κής Ένω­σης και ιδιαί­τε­ρα για την πε­ρί­ο­δο της ηγε­σί­ας του Ι.Β.Στά­λιν. Από τα πλέον γνω­στά βι­βλία του είναι το “Khrushchev Lied” (Ο Χρου­στσόφ είπε ψέ­μα­τα) ενώ έχει συγ­γρά­ψει πλη­θώ­ρα ερευ­νη­τι­κών πο­νη­μά­των, με­τα­ξύ άλλων για τη δο­λο­φο­νία του Σερ­γκέι Κιρόφ, τις Δίκες της Μό­σχας και την υπό­θε­ση της «σφα­γής στο Κατίν». Το 2007 το όνομα του Grover Furr συ­γκα­τα­λέ­χθη­κε από συ­ντη­ρη­τι­κούς κύ­κλους των ΗΠΑ στον κα­τά­λο­γο των «101 πιο επι­κίν­δυ­νων ακα­δη­μαϊ­κών στην Αμε­ρι­κή».