Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019

Εγκλημα με τη σφραγίδα της αντεργατικής πολιτικής

Το τραγικό περιστατικό της αυτοκτονίας του 38χρονου εργαζόμενου στο εργοστάσιο της «ΔΕΛΤΑ» στο Πλατύ Ημαθίας καταγράφεται στη συνείδηση των συναδέλφων του και όλων των εργαζομένων ως ένα ακόμα στυγνό εργοδοτικό έγκλημα, αποτέλεσμα των εκβιασμών και της τρομοκρατίας που εξαπέλυσε η επιχείρηση, για να αποσπάσει εκβιαστικά «οικειοθελείς» απολύσεις από τους εργάτες, πριν τα «μαζέψει» και μεταφέρει την παραγωγή στο εξωτερικό.
* * *
Ο θάνατος του εργαζόμενου και οι σοβαρές καταγγελίες των συναδέλφων του για τις μεθόδους της εργοδοσίας εκθέτουν και αποκαλύπτουν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για τη «μαγική εικόνα» που προσπαθεί να παρουσιάσει στην αγορά εργασίας.

«Τι Πλαστήρας, τι Παπάγος»: λογίδρια και νέες ΠΑΣΟΚιές Τσίπρα…

Μια ζωή (συ­νή­θως προ­ε­κλο­γι­κά, αλλά όχι μόνο) μας «στρι­μώ­χνουν» σε ψευ­το­δι­λήμ­μα­τα, από εκεί­νο το πριν 90 χρό­νια «Βα­σι­λιάς ή Βε­νι­ζέ­λος», στο «Πα­πά­γος ή Πλα­στή­ρας», «ΕΡΕ ή Κέ­ντρο», «γέρων της δη­μο­κρα­τί­ας ή…» «Κα­ρα­μαν­λής ή τανκς», «ΠΑΣΟΚ ή “Δεξιά”», «ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ή ΝΔ» …

✔️ Με τε­λευ­ταίο το λο­γί­δριο Τσί­πρα, (συ­νέ­ντευ­ξη στην ΕΡΤ3) που αφού ξε­πα­τί­κω­σε τις γνω­στές ΠΑ­ΣΟ­Κιές… ξε­πλέ­νο­ντας Συ­ρι­ζα στην κο­λυμ­βή­θρα του Σι­λω­άμ («η δια­φο­ρά της Ελ­λά­δας του 2014 με την Ελ­λά­δα του 2019 είναι η μέρα με τη νύχτα»), αλλά και ΝΔ-ΠΑ­ΣΟΚ, (μας) ζη­τά­ει από πάνω τα ρέστα.
✔️ Κου­νώ­ντας (μας) με θρά­σος το δά­χτυ­λο δεν δί­στα­σε να επι­τε­θεί στο ΚΚΕ κα­τα­λο­γί­ζο­ντάς του ότι τον ταυ­τί­ζει με τον Σα­μα­ρά και τον Μη­τσο­τά­κη… «Η λο­γι­κή του ”τι Πλα­στή­ρας, τι Πα­πά­γος” ήταν μια επι­ζή­μια λο­γι­κή για το κομ­μου­νι­στι­κό κί­νη­μα, για το κομ­μου­νι­στι­κό κόμμα και για την Αρι­στε­ρά» (sic!)