Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

Ο λαός πρωταγωνιστής

Με διάφορα μέσα και από διάφορα «κανάλια», η αστική τάξη εκφράζει ανησυχία για τη σταθερότητα της συγκυβέρνησης και τη δυσκολία να εξασφαλιστούν εναλλακτικές λύσεις στη διακυβέρνηση. Τους απασχολεί το πώς οι διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό και στα κόμματα της διαχείρισης θα οδηγήσουν στην εξασφάλιση ισχυρών κυβερνήσεων συνεργασίας, που θα υλοποιούν απαρέγκλιτα τη στρατηγική του κεφαλαίου για έξοδο από την κρίση, και ταυτόχρονα θα έχουν διευρυμένη στήριξη ή ανοχή από το λαό.
Η αναμόρφωση του αστικού πολιτικού σκηνικού έχει για κίνητρο και σκοπό τη χειραγώγηση της δυσαρέσκειας του λαού. Αυτό πρέπει να καθορίσει και το πολιτικό κριτήριο των εργαζομένων. Πρέπει να γίνει καθαρό ότι όλες οι προσπάθειες που συντελούνται κινούνται στην ίδια κατεύθυνση: Σε αυτήν της αναπαλαίωσης του αστικού πολιτικού συστήματος. Που είναι σάπιο και ξεπερασμένο, γιατί υπερασπίζεται το καπιταλιστικό σύστημα, γιατί είναι τμήμα της εξουσίας των μονοπωλίων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για νέα πολιτικά σχήματα ή για νέα πρόσωπα.

Κ. Ζιώγας: «Μόνη λύση ισχυρό ΚΚΕ για μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση» (VIDEO)«Η μόνη λύση είναι ισχυρό ΚΚΕ για μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση που θα βάλει φρένο στην εισοδηματική κατρακύλα των λαϊκών στρωμάτων», τόνισε ο Κώστας Ζιώγας, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή της τηλεόρασης του «MEGA».

Ο ΤΑΞΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

Οποιοδήποτε κοινωνικό φαινόμενο μπορούμε να το κατανοήσουμε επιστημονικά μόνον όταν το εξετάσουμε στην πορεία της γέννησης, της αλλαγής, της ανάπτυξής του, όταν ξέρουμε ποιες ακριβώς αι­τίες το έφεραν στη ζωή. Ετσι για να καταλάβουμε την ουσία και το ταξικό περιεχόμενο του δικαίου πρέπει να γνωρίζουμε πώς και κάτω από ποιους όρους, από ποιες αιτίες γεννήθηκε.
Το πρόβλημα του δικαίου είναι ένα από τα σπουδαιότερα ζητήματα της κοινωνικής επιστήμης και έχει πρωταρχική σημασία. Δίκαιο εί­ναι το σύνολο των υποχρεωτικών κανόνων συμπεριφοράς που θεσπίζει ή επικυρώνει ένα κράτος και που η τήρησή τους εξασφαλίζεται με μέτρα εξαναγκασμού. Με τη βοήθεια του δικαίου η τάξη ή οι τάξεις που κατέχουν την κρατική εξουσία ρυθμίζουν τη συμπερι­φορά των ανθρώπων και των ομάδων τους. Στερεώνουν και αναπτύσσουν ως υποχρεωτικές, προστατευόμενες από το νόμο εκείνες τις κοινωνι­κές σχέσεις που ανταποκρίνονται στα συμφέροντά τους. Σε ένα καπιταλιστικό κράτος η σφαίρα δράσης του δικαίου εκτείνεται πρώτα απ’ όλα στον τομέα της παραγωγής, της κατανομής, της ανταλλαγής και της κατανάλωσης. Αυτό εδραιώνει τις υφιστάμενες σχέσεις ιδιοκτησίας πάνω στα μέσα παραγωγής, ρυθμίζει το μέτρο και τη μορφή του καταμερισμού της εργασίας και των προϊόντων της ανάμεσα στα μέλη της και θωρακίζει τις σχέσεις εκμετάλλευσης στις ταξικές κοινωνίες.