Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018

Είναι ξετσίπωτοι... Φτύστε τους! Γκρεμίστε τους! Εξαφανίστε τους!

Στις “παροχές” προς τα θύματα και τους δολοφονημένους των κυβερνητικών αλητών και το ότι τα καμένα αυτοκίνητα δεν θα πληρώσουν… τέλη κυκλοφορίας.

Στις “πα­ρο­χές” προς τα θύ­μα­τα και τους δο­λο­φο­νη­μένους οι κυ­βερ­νη­τι­κοί αλήτες ανακοινώνουν ότι τα κα­μέ­να αυ­το­κί­νη­τα δεν θα πλη­ρώ­σουν… τέλη κυ­κλο­φο­ρί­ας!!!

Είναι θρα­σείς, είναι ανάλ­γη­τοι, είναι δο­λο­φό­νοι. Σκο­τώ­νουν και προ­κα­λούν. Είναι ελε­ει­νά αν­θρω­πά­κια που υπάρ­χουν απλώς με την ανοχή και την συ­γκα­τά­βα­σή μας.

Είναι πολιτικά αδίστακτοι!
Την ώρα που ακόμα καπνίζουν τα αποκαΐδια στους τόπους της πύρινης τραγωδίας, η κυβέρνηση ΣΥΝΑΝΕΛ, επιχείρησε να περάσει στη Βουλή, με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, ρύθμιση για αύξηση στους μισθούς των διοικητών των ΔΕΚΟ έως και 2850 ευρώ μηνιαίως!!!