Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020

Τα μυαλά σε καραντίνα...


Αισχρές συκοφαντίες από τον εικονιζόμενο παραπλεύρως Μανόλη Καψή κατά του ΚΚΕ για τον κορονοϊόΓια κάποιους ο ιός του αντικομμουνισμού είναι χρόνιος κι όταν συνδυάζεται με τη συκοφαντία τα αποτελέσματά του είναι εξοργιστικά και τραγελαφικά συνάμα. 
Τρανό παράδειγμα ο Μανόλης Καψής, που, ευρισκόμενος σε κάποιο παράλληλο σύμπαν, βλέπει “καθημερινά διαδηλώσεις του ΚΚΕ”, κι αναρωτιέται “αν δεν πιάνει ο ιός όσους έχουν επαναστατική ιδεολογία”. 

Η πραγματικότητα είναι φυσικά ότι εδώ και μέρες το ΚΚΕ έχει ανακοινώσει την αναστολή όλων των κομματικών δραστηριοτήτων, βάζοντας ως ύψιστη προτεραιότητα την υγεία του λαού.

Η πανδημία, η ανοχύρωτη κοινωνία και ο Μεσαίωνας

Από τη μία η παν­δη­μία του ιού. Λαοί ξέ­νοια­στοι όσον αφορά το εν­δε­χό­με­νο του θα­νά­του, συ­νει­δη­το­ποιούν ξαφ­νι­κά πως μπο­ρεί να κιν­δυ­νέ­ψουν άμεσα.

Οι κοι­νω­νί­ες δια­πι­στώ­νουν, έστω και με κα­θυ­στέ­ρη­ση, πως είναι ζή­τη­μα ζωής και θα­νά­του να δρά­σουν συλ­λο­γι­κά. Να προ­στα­τεύ­σει κα­θείς την ομάδα και μέσω αυτής να προ­στα­τευ­θεί κι ο ίδιος. Να πε­ριο­ρί­σει, να θυ­σιά­σει τη βολή του, να συ­νει­σφέ­ρει στο σύ­νο­λο κι έτσι να προ­σφέ­ρει και στον εαυ­τόν του μέσω της κοι­νό­τη­τας. Αλλά φευ είναι απαί­δευ­τες σ’ αυτό. Κα­νείς δεν τους το δί­δα­ξε – απε­να­ντί­ας το αντί­θε­το έχει συμ­βεί, κι έτσι οι άν­θρω­ποι πα­λαν­τζά­ρουν αμή­χα­νοι κι έντρο­μοι ωσάν σε ναυα­γο­σω­στι­κή λέμβο μ’ ότι δυ­σοί­ω­νο προ­οιω­νί­ζει κάτι τέ­τοιο.