Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Βαθύ Μαύρο του αντικομμουνισμού


Ο Μα­νια­δά­κης πέ­θα­νε μα η σπορά του έμει­νε. Χρη­σι­μο­ποιεί πλέον σύγ­χρο­νες με­θό­δους λά­σπης, χα­φιε­δι­σμού και προ­βο­κά­τσιας, φο­ρώ­ντας κόκ­κι­νη προ­βιά στο δια­δί­κτυο. Ακο­λου­θώ­ντας τη γνώ­ρι­μη τους τα­κτι­κή «πες πες, κάτι θα μεί­νει», οι νε­ό­κο­ποι Μα­νια­δά­κη­δες του ίντερ­νετ δε δι­στά­ζουν να συ­κο­φα­ντή­σουν, να χυ­δαιο­λο­γή­σουν, να λα­σπο­λο­γή­σουν, να δη­μιουρ­γή­σουν εντυ­πώ­σεις πρω­τού λου­φά­ξουν και πάλι στην ανυ­παρ­ξία του δια­δι­κτυα­κού βούρ­κου. 

Μια τέ­τοια πε­ρί­πτω­ση είναι το μπλογκ «Βαθύ Κόκ­κι­νο». Είναι δε τόσο «βαθύ» αυτό το κόκ­κι­νο που, πιά­νο­ντας πάτο στην συ­κο­φα­ντία και τη λάσπη, γί­νε­ται μαύρο. Βαθύ μαύρο. Η ιδε­ο­λο­γι­κή του «μαυ­ρί­λα», την οποία κα­λύ­πτει πίσω από μια επί­φα­ση «υπε­ρε­πα­να­στα­τι­κό­τη­τας», φαί­νε­ται σε σειρά άθλιων, προ­βο­κα­τό­ρι­κων αναρ­τή­σε­ων του ενά­ντια στο ΚΚΕ, το ΠΑΜΕ και φο­ρείς του ερ­γα­τι­κού-λαϊ­κού κι­νή­μα­τος.

Η εκτέλεση που δείχνει αυτό το video είναι καταδικαστέα Γιάννη Μπουτάρη;!


Επειδή πολλή φόρα πήρε και ο κυρ Γιάννης ο Μπουτάρης να αυτοαναγορευθεί σταυροφόρος εναντίον του φασισμού και του ρατσισμού και επειδή πήραν πολλή φόρα διάφοροι Τσίπρες να ηρωοποιήσουν τον Μπουτάρη εξαιτίας του απαράδεκτου ξυλοδαρμού του από φασιστοειδή και επειδή οι Τσιπρομπουτάρηδες ή Μπουταροτσίπρες (ότι προτιμάτε) μας παραέπρηξαν τα συκώτια με την καταδίκη της βίας, μπορούν μήπως να μας απαντήσουν εάν καταδικάζουν τον πυροβολισμό του αλητάμπουρα Ισραηλινού ελεύθερου σκοπευτή που εκτελεί Παλαιστίνιο και μετά πανηγυρίζει όπως δεν πανηγυρίζει ο πιο ασυνείδητος κυνηγός όταν σκοτώνει θήραμα, όπως δείχνει το video στο τέλος αυτής της γραφής;! Μπορούν να μας απαντήσουν;!