Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ

1η Ερώτηση: Τι είναι κομμουνισμός;
Απάντηση: Κομμουνισμός είναι η διδασκαλία για τις συνθήκες απελευθέρωσης του προλεταριάτου1.
2η Ερώτηση: Τι είναι το προλεταριάτο;
Απάντηση: Προλεταριάτο ονομάζεται εκείνη η κοινωνική τάξη, η οποία εξασφαλίζει τα μέσα επιβίωσης αποκλειστικά μέσω της πώλησης της εργασίας της και δε ζει από το κέρδος από κάποιο κεφάλαιο. Είναι η τάξη της οποίας η ευτυχία ή η δυστυχία, η ζωή ή ο θάνατος, όλη της η ύπαρξη εξαρτάται από τη ζήτηση εργασίας, δηλαδή από την οικονομική συγκυρία, από τη διακύμανση ενός ανταγωνισμού που δε συγκρατείται από τίποτα. Με μία λέξη, το προλεταριάτο ή η τάξη των προλετάριων είναι η εργαζόμενη τάξη του 19ου αιώνα.
3η Ερώτηση: Δηλαδή οι προλετάριοι δεν υπήρχαν πάντοτε;
Απάντηση: Οχι, όχι πάντα. Φτωχές και εργαζόμενες τάξεις υπήρχαν πάντα και συνήθως οι εργαζόμενες τάξεις ζούσαν στη φτώχεια. Αλλά τέτοια φτωχολογιά, τέτοιοι εργάτες που να ζούσαν στις προαναφερθείσες συνθήκες, δηλαδή προλετάριοι, δεν υπήρχαν πάντα, όπως και ο ανταγωνισμός δεν ήταν πάντα εντελώς ελεύθερος και απεριόριστος.