Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

Υπάρχει αριστερόμετρο;

Ο Τσίπρας του Μνημονίου και του «αγγελικού» Τραμπ πιάνει στο στόμα του τον... Αρη Βελουχιώτη - Σχόλιο του Νίκου Μπογιόπουλου (Real fm - 20/5/2019)

Σαν σήμερα, στις 21 Μάη του 1942, ο Άρης Βελουχιώτης ορκίζει στην Σπερχειάδα τους πρώτους μαχητές του ΕΛΑΣ. Ο όρκος της πρώτης αντάρτικης ομάδας στη Ρούμελη, γραμμένος από το χέρι του Αρη, έλεγε: 

ΑΝΤΑΡΣΥΑ: Ποιανού το παιχνίδι παίζουν;

Με αφορμή την προεκλογική αφίσα που έχει σπάσει τα κοντέρ του αυριανισμού...

Αφού από το 2012 μέχρι το 2015 έγι­ναν ντε­κόρ των δια­φό­ρων ΣΥ­ΡΙ­ΖΑί­ι­κων παι­χνι­διών για τη συ­γκρό­τη­ση της «πρώτη φορά αρι­στε­ρής κυ­βέρ­νη­σης», αφού δια­δή­λω­ναν στο πλευ­ρό της κυ­βέρ­νη­σης την πε­ρί­ο­δο της «πε­ρή­φα­νης δια­πραγ­μά­τευ­σης», την ώρα δη­λα­δή που αυτή δια­πραγ­μα­τευό­ταν νέα μνη­μό­νια στις Βρυ­ξέλ­λες, αφού πά­τη­σαν την μπα­να­νό­φλου­δα του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος και συ­νέ­βα­λαν σε αυ­τα­πά­τες και ψευ­δαι­σθή­σεις για την κυ­βέρ­νη­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ… τώρα ζη­τά­νε τα ρέστα από το ΚΚΕ!!! 

Ο λόγος για τις δυ­νά­μεις της ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ, που στο φόντο των πο­λι­τι­κών τους αδιε­ξό­δων και αντι­λαμ­βα­νό­με­νοι ότι δε­κά­δες τί­μιοι αγω­νι­στές και αγω­νί­στριες τους γυ­ρί­ζουν την πλάτη, επέ­λε­ξαν να ανα­γο­ρεύ­σουν το ΚΚΕ σε κύριό τους αντί­πα­λο σε αυτές τις εκλο­γές!