Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

Ο ΛΑΟΣ ΧΑΝΕΙ ΕΝΩ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΗΣΑΥΡΙΖΕΙ....

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αύξηση κεφαλαίου 1,8 δισ. ευρώ
Στο άψε - σβήσε ολοκληρώθηκε και υπερκαλύφθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από τον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας. Οι προσφορές έφτασαν σε 3,3 δισ. ευρώ, από τα οποία αντλήθηκαν φρέσκα κεφάλαια ύψους 1,8 δισ. ευρώ. Για τη συνέχεια, η Εθνική Τράπεζα προγραμματίζει την πώληση ποσοστού 20% της θυγατρικής της στην Τουρκία, «Φινάσμπανκ», και αναμένεται να αντλήσει ακόμη 1 δισ. ευρώ, συνολικά δηλαδή 2,8 δισ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου