Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: Παρουσίασε σχέδιο νόμου για απαγόρευση διαδηλώσεων

Στην πρόταση, έχουν περιληφθεί όλα όσα ζητούν μεγαλοξενοδόχοι, μεγαλέμποροι, το ΕΒΕΑ, οι πολυεθνικές

Υποχρέωση του οργανωτή μιας συγκέντρωσης να ειδοποιεί τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την πραγματοποίησή της την αστυνομία, ζητώντας άδεια για την τέλεσή της, ενημερώνοντας για τόπο και χρόνο της πορείας, την ακριβή διαδρομή της. Ευθύνη του οι όποιες ζημιές προκύψουν και αποζημίωση από μέρους του όσων τις υπέστησαν. Απαγόρευση από την αστυνομία επικείμενης δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης με γνώμονα τα συμφέροντα των μονοπωλίων και την προστασία του πολιτεύματος, μετάθεσή της σε άλλη περιοχή πάλι βάσει επιχειρηματικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται π.χ. στο κέντρο. Κινητοποιήσεις παρουσία εισαγγελέα.
Αυτά προβλέπει η «πρόταση νόμου» για τις «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» που παρουσίασε χτες ο εκλεγμένος με στήριξη ΠΑΣΟΚ/ΔΗΜ.ΑΡ./Οικολόγων δήμαρχος Αθήνας Γ. Καμίνης, λειτουργώντας σαν «λαγός», μεταφέροντας τα αιτήματα εμποροβιομηχάνων και μεγαλοξενοδόχων, με πρόσχημα «πλήγματα» που δέχονται από προβοκάτσιες, στημένα επεισόδια. Πρόταση στρεφόμενη ευθέως κατά του
δικαιώματος του οργανωμένου εργατικού λαϊκού κινήματος να παλεύει ενάντια στην πολιτική ΕΕ/συγκυβέρνησης. Μια πρόταση που δεν πρέπει να περάσει στην πράξη.
Η πρόταση νόμου ορίζει ότι «Διατάραξη» είναι η «η έντονη και ικανής διάρκειας παρεμπόδιση των κατοίκων και των επιχειρήσεων μιας περιοχής να συμμετάσχουν στην κοινωνική και οικονομική ζωή της». «Οργανωτής» «το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων που απευθύνουν πρόσκληση προς το ευρύ κοινό για συμμετοχή σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση».
Θεσπίζει «Υποχρέωση γνωστοποίησης»: «Ο οργανωτής οφείλει να γνωστοποιήσει στην κατά τόπο αρμόδια αστυνομική αρχή την πρόθεσή του να καλέσει το ευρύ κοινό να συμμετάσχει σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση, σεσυγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Εφ' όσον πρόκειται για διαδήλωση, οφείλει επίσης να γνωστοποιήσει την ακριβή διαδρομή, που αυτή θα ακολουθήσει. Η γνωστοποίηση γίνεται εγγράφως πριν από την πρόσκληση προς το ευρύ κοινό και πάντως 24 ώρες τουλάχιστον πριν από την πραγματοποίηση της δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του οργανωτή».
Απαγόρευση κινητοποιήσεων
Προβλέπει απαγόρευση κινητοποίησης: «Επικείμενη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση μπορεί να απαγορευθεί αν επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, λόγω ιδιαιτέρως πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας. Επικείμενη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση μπορεί επίσης να απαγορευθεί σε ορισμένη περιοχήαν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής. Στην περίπτωση αυτή, η (...) αρμόδια αστυνομική αρχή οφείλει να υποδείξει ενδεικτικά, ως εναλλακτικές επιλογές, άλλες περιοχές, κατάλληλες για την πραγματοποίηση της συνάθροισης».
Για τα ίδια συμφέροντα, κινητοποίηση μπορεί να «περιοριστεί»: «Επιτρέπεται η επιβολή περιορισμών σε σχέση με επικείμενη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση, εάν πιθανολογείται ότι η διεξαγωγή της θα διαταράξει δυσανάλογα την κοινωνικοοικονομική ζωή της συγκεκριμένης περιοχής, ενόψει, ιδίως, τηςσυχνής διεξαγωγής συναθροίσεων σε αυτήν. Επιτρέπεται επίσης η επιβολή περιορισμών σε σχέση με δημόσια υπαίθρια συνάθροιση που βρίσκεται σε εξέλιξη,εάν η διεξαγωγή της προκαλεί δυσανάλογα μεγάλη διατάραξη στην κοινωνικοοικονομική ζωή της περιοχής, ενόψει του αριθμού των συμμετεχόντων, των μέσων που αυτοί μετέρχονται για την προβολή των απόψεών τους και λαμβάνοντας υπ' όψη τη συχνότητα με την οποία διεξάγονται συναθροίσεις στην συγκεκριμένη περιοχή».
Μπορεί να «διαλυθεί»: «Μπορεί να διαταχθεί η διάλυση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης που βρίσκεται σε εξέλιξη, εάν συμμετέχοντες σε αυτήν δεν συμμορφώνονται προς τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν (...) ή τελούν αξιόποινες πράξεις με χρήση βίας κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας και οι οργανωτές της αδυνατούν να αποτρέψουν την συνέχιση ή επανάληψη της διάπραξής τους».
«Αρμόδιος για την απαγόρευση επικείμενης δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης (σ.σ: ή την επιβολή περιορισμών) είναι ο κατά τόπον αρμόδιος Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής, με σύμφωνη γνώμη του οικείου Προέδρου Πρωτοδικών και απλή (σ.σ: μη δεσμευτική) του Δημάρχου». Για την απαγόρευση, τους περιορισμούς, τη διάλυση αρμόδια χρίζεται «η αρμόδια αστυνομική αρχή μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο, αφού προηγουμένως εξαντλήσει κάθε δυνατότητα να πείσει τον οργανωτή της δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης, τους προσερχόμενους και τους συμμετέχοντες σε αυτήν να συμμορφωθούν οικειοθελώς προς τις αποφάσεις της».
Τέλος, προβλέπεται ότι «(...) όσοι δεν συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του οργανωτή δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης ή προς τους περιορισμούς που επιβάλλει η παριστάμενη αστυνομική αρχή τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους. Αν οι υπαίτιοι τέλεσαν βιαιοπραγίες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών».
Η Δημοκρατική Συσπείρωση
Με ανακοίνωσή της, η «Δημοκρατική Συσπείρωση για τις λαϊκές ελευθερίες και την αλληλεγγύη» χαρακτηρίζει την πρόταση Καμίνη «απαράδεκτη».
Τονίζει ότι τα συσσωρευμένα προβλήματα του κέντρου της Αθήνας προκαλούνται από την πρωτοφανή φτώχεια και ανέχεια των λαϊκών στρωμάτων, τον αφανισμό των μικρομάγαζων από τη φιλομονοπωλιακή πολιτική, τη θυσία των ελεύθερων χώρων στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους, τη γιγάντωση κάθε είδους εγκληματικών κυκλωμάτων που τρέφονται από το ίδιο το εκμεταλλευτικό σύστημα, τις κρατικές και παρακρατικές προβοκατόρικες ομάδες που δρουν ασύδοτες. Καλεί εργαζόμενους και νεολαία να ακυρώσουν στην πράξη κάθε αντιλαϊκό σχέδιο και νομοθέτημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου