Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

Ερχονται μνημόνια για όλα τα κράτη - μέλη της ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ


Στόχος η αυστηροποίηση των χρονοδιαγραμμάτων για μέτρα λιτότητας και αντεργατικές ανατροπές

Την υπογραφή μόνιμων μνημονίων λιτότητας μεταξύ της Κομισιόν και των 17 κρατών - μελών της Ευρωζώνης, με τα οποία οι κυβερνήσεις θα δεσμεύονται για την επιβολή συγκεκριμένων δημοσιονομικών μέτρων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και τη δημιουργία ενός«κεντρικού προϋπολογισμού» της Ευρωζώνης προβλέπει η έκθεση του προέδρου της ΕΕ,Χέρμαν Βαν Ρομπάι, που θα παρουσιαστεί στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις 18 - 19 Οκτώβρη, στις Βρυξέλλες.
Βάσει του προσχεδίου των συμπερασμάτων, που δόθηκε χτες στη δημοσιότητα και θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, όλες οι χώρες της ζώνης του ευρώ θα συνάψουν συμφωνίες ανάλογες με τα μνημόνια που ήδη έχουν υπογράψει Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία. Οι συμφωνίες - μνημόνια θα προβλέπουν την τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων για επίτευξη συγκεκριμένων «δημοσιονομικών στόχων» και την προώθηση αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της «ανταγωνιστικότητας» των ευρωπαϊκών μονοπωλίων.
«Η ομαλή λειτουργία της ΟΝΕ απαιτεί μεγαλύτερο συντονισμό, σύγκλιση και επιβολή του νόμου στον τομέα της οικονομικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, η ιδέα τα κράτη - μέλη της Ευρωζώνης να συνάπτουν ατομικές συμβατικές ρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που δεσμεύονται
να αναλαμβάνουν και την εφαρμογή τους θα πρέπει να διερευνηθεί, στο πλαίσιο μιας ανανεωμένης ΟΝΕ με μια πιο δεσμευτική οικονομική πολιτική», σημειώνεται χαρακτηριστικά στο κείμενο των συμπερασμάτων, που θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.
Οι σχεδιασμοί εντάσσονται στο «Ενισχυμένο Σύμφωνο Σταθερότητας» που έχουν ήδη εγκρίνει οι 17 κυβερνήσεις της Ευρωζώνης και προσβλέπουν στην επιτάχυνση των διαδικασιών για τη διαμόρφωση μιας «νέας Συνθήκης» για πιο στενή «δημοσιονομική ένωση» και την παραπέρα ενίσχυση της ΟΝΕ. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο προσχέδιο των συμπερασμάτων, μέχρι το τέλος του 2012 θα πρέπει να έχει διαμορφωθεί το«αρχικό σχέδιο για τη δημιουργία μίας πραγματικής οικονομικής και νομισματικής ένωσης».
Στόχος των προτάσεων, οι οποίες θα δρομολογήσουν και νέα αναθεώρηση των ευρωπαϊκών Συνθηκών, είναι:
  • Πρώτον, να επιβάλουν μια μόνιμη λιτότητα μέσω της αυστηρότερης δημοσιονομικής πειθαρχίας σε όλα τα κράτη - μέλη της Ευρωζώνης, που θα οδηγήσει τους λαούς των 17 χωρών στην απόλυτη φτώχεια και εξαθλίωση.
  • Δεύτερον, να προωθήσουν νέες καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, επιδιώκοντας τη ραγδαία «εσωτερική υποτίμηση» σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ για την παραπέρα μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης και την ταυτόχρονη ενίσχυση, με κάθε μέσο, των μονοπωλίων, ώστε να τονωθεί η ανταγωνιστικότητά τους και να διασφαλιστεί ταχύτερα η ανάκτηση της μεγιστοποίησης της κερδοφορίας τους.
Το προσχέδιο της συγκεκριμένης πρότασης αναμένεται να αποτελέσει πεδίο νέων αντιπαραθέσεων μεταξύ των «17». Σε ό,τι αφορά στη δημιουργία «κεντρικού προϋπολογισμού» της Ευρωζώνης, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη «στήριξη κρατών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες», με τη Γερμανία να τον παρουσιάζει ως αντίβαρο στην πρόταση για ευρωομόλογα.
Θέλουν «ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς»
Συμπληρωματικά στα παραπάνω, η Κομισιόν προωθεί την παραπέρα ενίσχυση της «κινητικότητας» εργαζομένων και κεφαλαίων, ταυτόχρονα με την ισοπέδωση και των τελευταίων «εθνικών περιορισμών», ώστε να εξασφαλιστούν φτηνότερα εργατικά χέρια και νέα πεδία δράσης στους στρατηγικούς τομείς της ενέργειας και των μεταφορών για τα ευρωπαϊκά μονοπώλια.
Με αφορμή την 20ή επέτειο υπογραφής της Συνθήκης του Μάαστριχτ, που εγκαθίδρυσε την «ενιαία ευρωπαϊκή αγορά», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χτες απόφαση για την «"ενιαία αγορά II", η οποία συνοψίζει τους βασικούς τομείς ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς τα επόμενα χρόνια».
Στην απόφαση διατυπώνονται «δώδεκα βασικές δράσεις» που θα εγκριθούν το επόμενο διάστημα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Μεταξύ άλλων προωθείται «η ενίσχυση της διασυνοριακής κινητικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων» καθώς «εξακολουθούν να υπάρχουν πρακτικά και νομικά εμπόδια στην κινητικότητα των πολιτών, των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της χρηματοδότησης των επενδύσεων, που πρέπει να εξαλειφθούν».
Στα πλαίσια της ενίσχυσης των επιχειρηματικών ομίλων η Κομισιόν προτείνει ακόμα την πλήρη απελευθέρωση των«δικτύων μεταφορών και ενέργειας», σημειώνοντας ότι «αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της ενιαίας αγοράς». Πιο συγκεκριμένα, προτείνει:
-- Δράσεις για το άνοιγμα στον ανταγωνισμό των εσωτερικών σιδηροδρομικών μεταφορών εντός της ΕΕ.
-- Τη βελτίωση της ενιαίας αγοράς για τις θαλάσσιες μεταφορές.
-- Τη λήψη μέτρων για την επίσπευση του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού» που αφορά στην απελευθέρωση των αεροπορικών μεταφορών.
-- Την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για την «αποτελεσματική εφαρμογή» της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου