Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2020

Μαρία Δημητριάδη: Η φωνή των αγώνων του λαού (VIDEO)


Σαν σή­με­ρα, στις 7 Γε­νά­ρη 2009, σί­γη­σε για πάντα η ασυμ­βί­βα­στη φωνή της Μα­ρί­ας Δη­μη­τριά­δη, της τρα­γου­δί­στριας που σφρά­γι­σε αρι­στουρ­γή­μα­τα με­γά­λων Ελ­λή­νων δη­μιουρ­γών, μου­σι­κών και ποι­η­τών, που έγι­ναν σύμ­βο­λα αντί­στα­σης ενά­ντια στην εκ­με­τάλ­λευ­ση και το σκο­τά­δι της κα­τα­πί­ε­σης.

Της είμαστε ευγνώμονες γιατί με την τέχνη της και την προσωπική της στάση, μας έδωσε ένα υπόδειγμα για το τι σήμαινε, σημαίνει και θα σημαίνει καλλιτέχνης του λαού.

Ήταν μια σπουδαία τραγουδίστρια και παραμένει η φωνή που σφράγισε τραγούδια που κοιτάζουν στο μέλλον.
Με τη φωνή της θα συνεχίσουμε να ακούμε πως «έτσι κι αλλιώς η Γη θα γίνει κόκκινη».  

Μι­κρό­κο­σμος

Μου­σι­κή: Θάνος Μι­κρού­τσι­κος. Ποί­η­ση: Ναζίμ Χικ­μέτ. Από­δο­ση στα ελ­λη­νι­κά : Γιάν­νης Ρί­τσος.Αν η μισή μου καρ­διά

Μου­σι­κή: Θάνος Μι­κρού­τσι­κος. Ποί­η­ση: Ναζίμ Χικ­μέτ. Από­δο­ση στα ελ­λη­νι­κά : Γιάν­νης Ρί­τσος.Ο Ντικ

Μου­σι­κή: Θάνος Μι­κρού­τσι­κος. Ποί­η­ση: Γιάν­νης Ρί­τσος. Ερ­μη­νεία από κοι­νού με τον Σάκη Μπου­λά.Παι­διά ση­κω­θεί­τεΟ Λε­βέ­ντης

Μου­σι­κή: Μίκης Θε­ο­δω­ρά­κης. Στί­χοι: Νότης Περ­για­λής.

Του Άρη

Από τον δίσκο “Τα Αντάρ­τι­κα”. Δια­σκευή, Ενορ­χή­στρω­ση & Διεύ­θυν­ση Ορ­χή­στρας: Θάνος Μι­κρού­τσι­κος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου