Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

Φερέφωνα των σάπιων αξιών της ΕΕ θέλουν τους δασκάλους!

Με πρόγραμμα που ονομάζεται «teachers4europe» και θα υλοποιηθεί το Φλεβάρη, καλούν σε επιμόρφωση εκπαιδευτικούς για να ...εμφυσήσουν τα οράματα της ΕΕ σε παιδιά Δ', Ε' και ΣΤ' Δημοτικού

Σε προπαγανδιστές των καπιταλιστικών αξιών και ιδανικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης μέσα στα δημοτικά σχολεία επιδιώκουν να μετατρέψουν τους δασκάλους η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα σε συνεργασία με την κυβέρνηση. Η δράση μέσα από την οποία επιδιώκεται κάτι τέτοιο ονομάζεται «teachers4europe» (δάσκαλοι για την Ευρώπη) και έρχεται να προστεθεί σε αντίστοιχες που κατά καιρούς αναπτύσσονται σε σχολεία προκειμένου, με εργαλείο τους εκπαιδευτικούς, να αγιοποιηθεί στις συνειδήσεις των παιδιών και μελλοντικών εργαζομένων η ΕΕ, οι αξίες και τα ιδανικά που πρεσβεύει, ως ιμπεριαλιστικός μηχανισμός που δρα για τα συμφέροντα των καπιταλιστών.

Αυτήν την περίοδο, λοιπόν, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, ψάχνει εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του προγράμματος επιμόρφωσης δασκάλων «teachers4europe».

Σύμφωνα με την πρόσκληση:

«Στόχος της δράσης είναι να γίνουν γνωστές και κατανοητές στους εκπαιδευόμενους οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, καθώς και η προσαρμογή των νέων στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, μέσω της παρακολούθησης της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πράξης, οι εκπαιδευτικοί θα συμβάλλουν στην προώθηση και διάχυση των γνώσεων και εμπειριών που θα αποκομίσουν, μέσα στα σχολεία που εργάζονται αλλά και μέσα από οποιαδήποτε εκπαιδευτική δραστηριότητα ασκούν και αφορά ευρύτερα την κοινωνία».

Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί καλούνται να παρακολουθήσουν προγραμματισμένες επιμορφωτικές συναντήσεις σε εκπαιδευτικά κέντρα στους όμορους με τα σχολεία τους νομούς, και τις οποίες θα συγκαλούν οι αντίστοιχοι πρεσβευτές της Δράσης «teachers4europe» (σ.σ. απεσταλμένοι της ΕΕ που θα κάνουν τα σεμινάρια), το Φλεβάρη. Στη συνέχεια θα υλοποιήσουν, μέσω πρακτικής εφαρμογής στα σχολεία όπου εργάζονται, εργασίες (in-class projects) με τους μαθητές τους (9 - 12 ετών), τις οποίες θα ολοκληρώσουν στα μέσα Απρίλη.
Να τι επιδιώκουν
Τι είναι αυτό που επιδιώκεται από τους μηχανισμούς της ΕΕ με το συγκεκριμένο πρόγραμμα;
Αναφέρει η πρόσκληση:
«Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι: Να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος προκειμένου να γίνουν οι ίδιοι κοινωνοί της ευρωπαϊκής ιδέας. Να εμπλουτίζουν τις γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών της Δ', Ε' και ΣΤ' τάξης Δημοτικού σχετικά με το νέο περιβάλλον, τις ευκαιρίες που παρουσιάζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και τη βελτίωση της συμμετοχής τους ως ενεργοί πολίτες μέσα σε αυτό, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο. Να εξοικειωθούν σε βιωματικές και εναλλακτικές παιδαγωγικές τεχνικές με στόχο την παροχή γνώσης σε σύγχρονα ευρωπαϊκά θέματα με την υποστήριξη και την καθοδήγηση των πρεσβευτών TeachersforEurope μέσω ενδοσχολικών επιμορφώσεων. Να αποτελέσουν μέλη μιας πανευρωπαϊκής κοινότητας που θα προωθεί και θα ενθαρρύνει πρωτοβουλίες σχετικές με την αξιοποίηση της Ενιαίας Αγοράς και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους. Να συμμετέχουν σε ένα ενεργό δίκτυο ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών στην εκπαίδευση εντός της ΕΕ».

Αποτελεί πρόκληση για τους δασκάλους, τους μαθητές, τις οικογένειές τους, το λαό, αυτή η προσπάθεια εξωραϊσμού της ΕΕ. Αποτελεί πρόκληση η προσπάθεια να ενσταλάζουν στις συνειδήσεις των μαθητών τις αντιδραστικές επιδιώξεις των μονοπωλίων και της εκμετάλλευσης, της συνειδητής συμβολής και συμμετοχής των ίδιων στην αναπαραγωγή τους, άρα και της υποταγής τους σ' αυτά, καθώς και τον εξωραϊσμό της ιμπεριαλιστικής δράσης και των πολέμων. Σήμερα που η υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ που συναποφασίζονται από τις αστικές τάξεις των κρατών - μελών με σκοπό την υπεράσπιση της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, για την έξοδο από την κρίση προς όφελός του και με αποτέλεσμα την ισοπέδωση των εργατικών - λαϊκών δικαιωμάτων. Ειδικά σήμερα που καταγράφεται η ένταση της δυσαρέσκειας των εργαζομένων των κρατών της ΕΕ απέναντι στην ΕΕ και τους θεσμούς της.
Στόχευση στην καρδιά και το μυαλό
Οι εμπνευστές του προγράμματος ενδιαφέρονται επίσης οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν να είναι... γνήσιοι εκφραστές των αντιλήψεων που θα κληθούν να... μεταλαμπαδεύσουν. Ετσι, ανάμεσα στα κριτήρια για την επιλογή όσων θα συμμετάσχουν στη δράση συμπεριλαμβάνεται ο «Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός» του ίδιου του εκπαιδευτικού.
Η προσπάθεια της ΕΕ να διεισδύσει με τις σάπιες αξίες της στις συνειδήσεις των εργαζομένων, ειδικά των νέων, μέσα και από το σχολείο, δεν είναι νέα αλλά αποτελεί σημαντικό κομμάτι της πολιτικής της.
Με στόχο να αποφύγει την αμφισβήτηση των προθέσεών της και των αποφάσεών της, να μετατρέψει σε ιδανικό των λαών τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, την άγρια εκμετάλλευση, την προσπάθεια του μεγάλου κεφαλαίου για ανάκαμψη σε αυτή τη φάση της κρίσης. Γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει δώσει βάρος στην υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων με μοχλό και πίεση και την προωθούμενη αξιολόγηση του σχολείου και του εκπαιδευτικού.

Μ.Κ.

Δουλεύουν συστηματικά
Δεν είναι βέβαια ούτε το πρώτο ούτε το μοναδικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται με στόχο να καλλιεργηθεί «ευρωπαϊκή συνείδηση» στο σχολείο. Το υπουργείο Παιδείας έχει εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να επιμορφωθούν στην προπαγάνδα υπέρ της ΕΕ στο σχολείο μέσα από το πρόγραμμα, που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας, «Jean Monnet» (που εδρεύει στο Πανεπιστήμιο Αθήνας) με τίτλο «Μαθαίνοντας για την Ευρωπαϊκή Ενωση στο Σχολείο».
Το πρόγραμμα ουσιαστικά έρχεται να ενισχύσει αυτό που ήδη γίνεται με το περιεχόμενο του σχολείου που διαπνέεται από την προπαγάνδα για την ΕΕ. Χαρακτηριστικοί είναι οι τίτλοι θεματικών ενοτήτων όπως:
- «Πώς θα ενσωματώσετε την Ευρώπη σε όλα τα μαθήματα σπουδών» ή
- «Διατηρώντας το ενδιαφέρον των μαθητών για την ΕΕ: Συνδυάζοντας καινοτόμες μαθησιακές τεχνικές με τη μελέτη της ΕΕ».
Πέρσι, το Πανεπιστήμιο Πειραιά πραγματοποίησε το επιμορφωτικό πρόγραμμα BEST (Bringing Europe to School Teachers), στο τμήμα Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών του, στο πλαίσιο του προγράμματος «Jean Monnet» «Μαθαίνοντας για την Ευρωπαϊκή Ενωση στο Σχολείο», που έχει στόχο «να φέρει την Ευρώπη στους Δασκάλους» και κατά συνέπεια στους μαθητές, όπως αναφέρεται.
Παράλληλα βέβαια τρέχουν και μέσα στα σχολεία ευρωπαϊκά προγράμματα και κυκλοφορούν φυλλάδια για την προπαγάνδιση της ΕΕ, τη στιγμή μάλιστα που διάφοροι φωνάζουν «έξω τα κόμματα από τα σχολεία». Προφανώς για να μείνει μέσα σε αυτά και μέσα στις συνειδήσεις των μαθητών μόνο ο «μονόδρομος» της σύνδεσης της μοίρας του λαού με τα συμφέροντα των μονοπωλίων.

Να το αποδοκιμάσουν οι δάσκαλοι
Οι ταξικές δυνάμεις, το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών έχει καλέσει, με κάθε ευκαιρία, τους εκπαιδευτικούς να βγάλουν συμπεράσματα για το ρόλο και την αποστολή των διάφορων ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα σχολεία, για την προώθηση των οποίων πασχίζουν, τόσο η κυβέρνηση, όσο και δυνάμεις στο συνδικαλιστικό κίνημα, σπέρνοντας αυταπάτες.
Η προσπάθεια των μηχανισμών της ΕΕ να παρουσιαστεί εξωραϊσμένη η λυκοσυμμαχία στα μάτια των μικρών μαθητών και μέσα από τη διδασκαλία, πρέπει να βρει τους εκπαιδευτικούς αντίθετους. 
Κανένας να μην «τσιμπήσει» σε τέτοιου είδους προγράμματα, που, εκτός των άλλων, έρχονται σε αντίθεση με τον ίδιο το ρόλο που πρέπει να έχει ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη, που είναι πάνω απ' όλα να διδάσκει την αλήθεια, να βοηθά τους μαθητές να βγάζουν σωστά συμπεράσματα για το ποιος ευθύνεται για τη φτώχεια των οικογενειών τους, για την ανεργία των γονιών τους. 
Να διδάσκει αγωνιστική, αξιοπρεπή και τίμια στάση ζωής στους μαθητές. Για να τους προετοιμάζει ολόπλευρα για ό,τι θα έχουν να αντιμετωπίζουν στη ζωή τους και για να πάρουν τελικά τη ζωή στα χέρια τους και όχι να τους εκπαιδεύει στην υποταγή στις επιταγές των μονοπωλίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου